Serdecznie witamy na naszej stronie!

fot news 1bW ramach realizowanego przez nasz zespół projektu, trwającego niemal już rok, będziemy informować na bieżąco o postępach podejmowanych przez nas zadań. Obecnie trwa szereg prac, w wyniku których podjęte zostaną dalsze, przemyślane działania mające na celu poprawę warunków naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych w zlewni rzeki Iny, Gowienicy i Wołczenicy. Przebadaliśmy szczegółowo trzy strategiczne zlewnie rzek, wykonaliśmy  łącznie niemal 1000 prób wody, podłoża oraz pomiarów przepływów wody. Wkrótce podjęte zostaną prace związane z budową tarlisk i montażem skanera do liczenia ryb.