Podziękowania

Zespół wykonujący projekt pragnie podziękować za zaangażowanie wszystkim wolontariuszom, a w szczególności członkom Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy oraz członkom Polskiego Związku Wędkarskiego za wsparcie i zrozumienie naszych działań, za to że mamy wspólny cel jakim jest poprawa warunków środowiskowych w zlewniach rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy. Wodom Cześć!