Zdrowe Ryby!

W ramach realizowanego projektu w 2013 roku przebadano ryby pochodzące ze zlewni rzeki Iny. Badania histologiczne potwierdziły, że ryby były zdrowe, nie stwierdzono zmian histopatologicznych oraz innych istotnych zmian chorobowych. Poniżej prezentujemy kilka fotografii z wykonanych preparatów histologicznych.