Podczas prac terenowych pobierane są próbki wody i dna, badany jest przepływ wody oraz identyfikowane są miejsca naturalnego rozrodu wędrownych ryb łososiowatych, w których podczas jesiennego tarła ryby składają ikrę.