Rzeka Wołczenica

Wołczenica jest rzeką płynącą przez Równinę Gryficką i Równinę Goleniowską, i znajduje się całkowicie w obszarze województwa zachodnio-pomorskiego. Nazwę Wołczenica wprowadzono urzędowo w 1948 roku, zmieniając niemiecką nazwę Völzer Bach na obecną. Źródła jej znajdują się 3 km na północ od Nowogardu nieopodal wsi Glicko, na wysokości około 47,5 m n.p.m. Rzeka po przepłynięciu około 53 km uchodzi do Zatoki Cichej w cieśnie Dziwny stanowiącej jedno z trzech ujść Zalewu Szczecińskiego do morza. Rzeka stanowi główną oś hydrologiczną gminy Golczewo. Wołczenica od początku swego biegu do ujścia płynie w kierunku północno-zachodnim. Średni wyrównany spadek rzeki wynosi 0,9%. W zlewni dominują, tak pod względem ilości jak i powierzchni, dopływy lewobrzeżne. Wołczenica dzieli się na dwa odcinki – odcinek rzeki spełniający wymogi rzeki nizinnej – od ujścia do mostu kolejowego na trasie Kamień Pomorski – Wysoka Kamieńska) i rzekę spełniającą wymogi rzeki górskiej, świadczy o tym charakterystyka morfometryczna i skład ichtiofauny, od w/w mostu do źródeł.

Ważniejsze dopływy Wołczenicy to niewielkie dopływy, często wysychające w okresie upałów: Grzybnica, Sławna, Trzechelska Struga, Dobrzyca.

Wołczenica na całej długości swojego biegu posiada jedną budowlę hydrotechniczną bez przepławki, która uniemożliwia całkowicie wędrówkę ryb w górne odcinki rzeki. Budowlą tą jest jaz w miejscowości Derkacz, która funkcjonuje w celu spiętrzenia przepływającej wody i wykorzystaniu jej w urządzeniach hodowlanych. Należy zaznaczyć, że w okresach małych przepływów, woda Wołczenicy wykorzystywana jest w całości przez gospodarstwo i nie jest utrzymywany stały przepływ. Wstępujące na tarło trocie mogą pokonać tylko dolny odcinek Wołczenicy do jazu w Derkaczu.