Jednym z głównych założeń jakie sobie postawiono podczas realizacji projektu jest szkolenie i edukacja. W ramach przeprowadzonych zajęć zaznajomiono dzieci, młodzież i dorosłych z problematyką ochrony wód – głownie cieków, zapoznano z najnowszymi metodami wspierania rozrodu ryb łososiowatych i ich ochrony, a także propagowano ekologiczny sposób wypoczynku.