Przystępujemy do budowy tarlisk

Na podstawie zaplanowanych zgodnie z harmonogramem projektu badań, mających na celu wytypowanie optymalnych miejsc, w których wędrowne ryby łososiowate – troć i łosoś mogłyby przystąpić do naturalnego rozrodu, lecz ze względu na brak odpowiedniego substratu warunkującego udany rozród i co najważniejsze inkubację jaj, rozpoczęto urządzanie tarlisk. W pierwszym etapie działania w ramach naszego projektu wytypowano […]

Więcej