Skip to content

Kierownik projektu – prof. dr hab. Krzysztof Formicki

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ul. Kazimierza Królewicza 4
71-550 Szczecin

Tel. +48 91 449 66 69

Back to top