Przystępujemy do budowy tarlisk

fot news 2bNa podstawie zaplanowanych zgodnie z harmonogramem projektu badań, mających na celu wytypowanie optymalnych miejsc, w których wędrowne ryby łososiowate – troć i łosoś mogłyby przystąpić do naturalnego rozrodu, lecz ze względu na brak odpowiedniego substratu warunkującego udany rozród i co najważniejsze inkubację jaj, rozpoczęto urządzanie tarlisk. W pierwszym etapie działania w ramach naszego projektu wytypowano 50 metrowe odcinki rzek Wołczenicy, Gowienicy, Stawęcinki i Reczycy. Rozpoczęto prace przygotowawcze, a następnie podjęto prace mające na celu stworzenie bazy dla naturalnego tarła. Wszelkie działania przebiegały zgodnie z założeniami opracowanymi i ustalonymi zgodnie z wytycznymi, tak aby nie naruszyć istniejącej równowagi w funkcjonującym ekosystemie.

Podjęte działania wkrótce będą zakończone.  W najbliższym sezonie rozrodczym przypadającym na miesiące jesienne, ryby pewnie zaakceptują podłoże do naturalnego rozrodu – zobaczymy na ile nasze prace przyniosą efekty.

W kolejnym etapie zaplanowano monitoring powstałych tarlisk i ocenę tarła naturalnego.