prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

zadania w projekcie

  • kierownik projektu
  • nadzór
  • kontrola
  • wiedza merytoryczna z zakresu ….

zakres prac naukowych

  • czym zajmuje się na ZUT
  • dziedziny nauki
  • może przedmioty?