Rzeka Gowienica

Gowienica jest 47,9 kilometrową rzeką I-go rzędu, położoną na terenie województwa zachodniopomorskiego, przecinając równoleżnikowo północną część Niziny Szczecińskiej.

Ogólna powierzchnie zlewni Gowienicy wynosi 364,9 km². Rzeka ma swoje źródła w dolinie torfowej w niedaleko Burowa, Mostów i Pogrzymia około 5,5 km na północny-zachód od Maszewa. Stąd płynie ona w kierunku północnym, dalej przepływa przez malowniczą dolinę, obok wsi Bodzęcin i Niewiadowo. W pierwszej miejscowości wpływa do niej największy jej dopływ – rzeka Stepnica podczas, gdy rzeka cały czas wije się doliną wśród łąk i lasów. W okolicach miejscowości Łoźnica rzeka zmienia swój bieg na Zachód, a za mostem na drodze krajowej nr 3 w Babigoszczy kieruje się w zalesione tereny okolic Widzeńska. W Babigoszczy znajduje się pozostałość po starym młynie – próg piętrzący wodę. Drugim miejscem w którym występuje utrudnienie dla migrujących ryb i organizmów wodnych jest okolica mostu w miejscowości Widzeńsko – znajduje się tam duży próg piętrzący. Rzeka uchodzi do Zalewu Szczecińskiego (Roztoka Odrzańska), a dokładnie do Zatoki Stepnickiej w miejscowości Stepnica.